Cần bán 03 con nhím bố mẹ (2 mẹ 1 bố) hai nhím mẹ đang cóchửa

  • Thread starter trauvang8
  • Ngày gửi
T

trauvang8

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Trì
- Địa chỉ: Liên Mạc Từ Liêm
- Tel, Fax: 0904438334
- email: triholomi@gmail.com
================================

<p>Cần b&aacute;n 03 con Nh&iacute;m bố mẹ ( hai bố 1 mẹ). hai nh&iacute;m mẹ dang c&oacute; chửa ,b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ v&agrave; cho người đến xem Nh&iacute;m Chửa hay kh&ocirc;ng rồi h&atilde;y trả gi&aacute; v&agrave; mua.Gi&aacute; 15 triệu 1 con Mẹ, 6 triệu 1 con bố ,ưu ti&ecirc;n v&agrave; giảm gi&aacute; cho người mua nu&ocirc;i thật sự.Xin gọi số 0904438334 li&ecirc;n hệ trước khi đến xem</p>
 
Back
Top