Cần bán 100 cây (trầm gió) 9 tuổi

  • Thread starter hoang thi lan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

hoang thi lan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoang thi lan
- Địa chỉ: Thôn Đông Thái-Xã Phong Mỹ-Phong Đien-TTH
- Tel, Fax: ::: FaX 0935552580
- email: hoangthilan95@yahoo.com
================================

<p>Cần b&aacute;n 100 c&acirc;y trầm 9 tuổi, chưa cấy trầm lần n&agrave;o.Tr&ecirc;n c&acirc;y trầm tự tạo nhiều ổ trầm. B&aacute;n k&iacute;nh 35-40cm,cao tr&ecirc;n 10m</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu ai cần mua th&igrave; li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo sdt : 0935552580</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top