Cần bán 40 tấn hồ tiêu khô

  • Thread starter lê nhá»›
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

lê nhớ

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê nhớ
- Địa chỉ: tây ninh
- Tel, Fax: 0987.186.573
- Email: lordnho.cve@gmail.com
================================

<p>Gia đ&igrave;nh t&ocirc;i cần b&aacute;n 40 tấn hồ ti&ecirc;u kh&ocirc;</p><p>Doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ</p><p>l&ecirc; nhớ</p><p>0987.186.573</p><p>email:lordnho.cve@gmail.com</p><p>ưu ti&ecirc;n c&aacute;c doanh nhgie65p li&ecirc;n hệ sớm <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top