cần bán ao cá tai tượng

  • Thread starter tÆ° phú
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tư phú

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tư phú
- Địa chỉ: ấp tân an, xã tân phong,huyện cai lậy, tỉnh tiền giang
- Tel, Fax: 0908040960 ::: FaX
- email: anhchuong0204@yahoo.com
================================

<p><strong>CẦN B&Aacute;N AO C&Aacute; TAI TƯỢNG; QUI C&Aacute;CH :0,8-1,2KG/CON: SỐ LƯỢNG: KHOẢNG 500 CON;T&Ecirc;N NGƯỜI LI&Ecirc;N HỆ: TƯ PH&Uacute;;SDT: 0908040960/0733503320;EMAIL:anhchuong0204@yahoo.com;DC: ẤP T&Acirc;N AN, X&Atilde; T&Acirc;N PHONG, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG</strong></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top