cần bán baba thit,baba giống

  • Thread starter phạm minh hoàng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm minh hoàng
- Địa chỉ: kiều đông ,cát tường, phù cát , bình định
- Tel, Fax: 0987029586 ::: FaX
- email: minhhoangkt09@yahoo.com.vn
================================

&nbsp;<strong><font size="4">t&ocirc;i cần b&aacute;n baba thịt từ 500g-1000g , b&agrave; con n&agrave;o cần mua th&igrave; li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo đia chỉ tr&ecirc;n nh&eacute;!</font></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top