CẦN BÁN BẮP HẠT VÀNG

  • Thread starter nguyentanphu
  • Ngày gửi
N

nguyentanphu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH NUTRIWORLD
- Địa chỉ: ĐỒNG NAI, TP.HCM
- Tel, Fax: 0618 604 657 ::: FaX
- email: david.phu@nutriworld.net
================================

<p><strong>CẦN B&Aacute;N BẮP HẠT V&Agrave;NG, CUNG CẤP 100 TẤN MỖI NG&Agrave;Y</strong><br /></p><p>&nbsp;<span style="font-size: 9pt">Li&ecirc;n hệ trực tiếp với:</span> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt">Mr. Nguyễn Tấn Ph&uacute; </span><span style="font-size: 11pt"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<span style="font-size: 10pt">ĐT : <strong><span style="color: red">0939.019.669 &ndash; 0618.604.657</span></strong></span></p> <span style="font-size: 10pt">Email: <a href="mailto:david.phu@nutriworld.net"><strong>david.phu@nutriworld.net</strong></a> or <span class="MsoHyperlink"><strong>phunguyen08@yahoo.com<br /> www.nutriworld.net<br /> Yahoo/Skype: phunguyen08</strong></span></span>
 
Back
Top