cần bán bí đỏ trái tròn

  • Thread starter ngyá»…n văn bình
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

ngyễn văn bình

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngyễn văn bình
- Địa chỉ: xã đakha huyện đăkglông tỉnh đăknông
- Tel, Fax: 0979705435 ::: FaX
- email: knowledge_position_money@yahoo.com.vn
================================

<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>t&ocirc;i cần b&aacute;n hơn 60 tấn b&iacute; tr&ograve;n</strong></font></p><p>&nbsp;&nbsp; (b&iacute; đỏ - b&iacute; hai mũi t&ecirc;n đỏ tr&aacute;i tr&ograve;n) trọngn lượng mỗi tr&aacute;i từ 1-4 kg. Ai c&oacute; nhu cầu mua th&igrave; xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i qua số m&aacute;y 0979705435 hoặc li&ecirc;n hệ qua địa chỉ email :&quot;<a href="mailto:knowledge_pknowledge_position_money@yahoo.com.vn">knowledge_pknowledge_position_money@yahoo.com.vn</a>&quot;. xin cảm ơn.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top