Cần bán bọ giống, bọ nuôi kiểng đây

longhuynh

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Longhuynh
- Địa chỉ: Chợ Gạo .Tiền Giang
- Tel, Fax: ::: FaX 0977393053
- email: longspkt05@gmail.com
================================

Hiện trại m&igrave;nh đang nu&ocirc;i khoảng 200 bọ c&aacute;i đang sinh sản, b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu th&igrave; li&ecirc;n hệ nhe!<br />
 

Top