Cần bán bo sap go CÀTE giá rẽ

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanhtrung
- Địa chỉ: daklak
- Tel, Fax: ::: FaX 0979638485
- email: pinky20lyu@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal">M&igrave;nh cần b&aacute;n gấp 2 miếng gỗ c&agrave;te đ&atilde; l&agrave;m nhẵn mặt ,c&oacute; ch&acirc;n,nhưng chưa xong ,k&iacute;ch thước của mỗi miếng l&agrave; : mặt&nbsp; 70 cm ; d&agrave;y 15cm ;d&agrave;i 310 cm .Gi&aacute; b&aacute;n tại DăkLăk l&agrave; 45.000.000 Đ</p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx