Cần bán bột gỗ

  • Thread starter vothithuy
  • Ngày gửi
V

vothithuy

Guest
#1
<strong><font color="#ff6600">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp </font><font color="#ff6600"> bột gỗ mịn l&agrave;m nhang, sản xuất giấy , v&aacute;n &eacute;p , v&agrave; l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu đốt cho l&ograve; hơi, l&ograve; sấy...</font></strong><font color="#ff6600"><strong>.. H&agrave;ng chất lượng tốt, gi&aacute; cả thỏa thuận, giao tận nơi tr&ecirc;n to&agrave;n Miền Nam.</strong><br /> </font><br /> Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:<br /> <br /> C&Ocirc;NG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV THỦY V&Acirc;N<br /> <br /> Đ/c: 7B/4A Th&agrave;nh Th&aacute;i, P.14, Q.10, Tp.HCM <br /> <br /> ĐT: 083 8641 561 Fax: 083 8641 561 - <font color="#ff0000">Hotline: 0914 194 046<br /> </font><br /> Website: <a target="_blank" href="http://azsourcingvietnam.com/">http://azsourcingvietnam.com/</a> Email: <a href="mailto:thuyvanptc@gmail.com">thuyvanptc@gmail.com</a><br /> <br /> Hoặc li&ecirc;n hệ trực tiếp v&agrave;o hotline 0914 194 046 để c&oacute; được gi&aacute; tốt nhất.<br /> <br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong nhận được sự quan t&acirc;m từ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /> <br /> Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH SX TM DV THỦY VÂN
- Địa chỉ: 7B/4A Thành Thái, P.14, Q.10 D
- Điện thoại: 0914194046 - Fax: 38641561
- email: thuyvanptc@gmail.com