Can ban ca giong

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: khuyen vu
- Địa chỉ: an huu cai be tien giang
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p><font size="6">Chuyen ban cac loai ca giong:me hoa,me trang,chim trang,tram co,ro fi(gift,don tinh),dieu hong,ca loc(dau nhim,bong),me vinh.</font></p><p><font size="6">Ai co nhu cau xin lien he:0913752997</font></p>
 
Top