cần bán cá kiểng- phong lan

  • Thread starter tiêu nam hải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tiêu nam hải

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tiêu nam hải
- Địa chỉ: ngan dừa - hồng dân- bạc liêu
- Tel, Fax: 0918056500 ::: FaX
- email: hainam0891@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p>- b&aacute;n c&aacute; kiểng ( ho&agrave;ng kiếm, hồng kim, hắc &eacute;n, ch&acirc;n ch&acirc;u....)</p><p>- phong lan ( denrobium, mokara)</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top