CẦN BÁN CÁ LĂNG TỪ 2KG - 3 3KG

  • Thread starter CTY TNHH MOT TV NGHĨA THẮNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH MOT TV NGHĨA THẮNG
- Địa chỉ: 141 Nguyễn Đinh Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuaận
- Tel, Fax: ::: 0903810407 FaX ::: FaX 0908227164
- email: hongdao141
================================

<p>cần b&aacute;n 3 tấn c&aacute; lăng từ 2kg đến 3kg tại Vĩnh Long. Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp; A.Thắng 0903810407, Chị Đ&agrave;o 0908227164</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top