Cần bán cá lóc bông

  • Thread starter Nguyá»…n văn Minh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn văn Minh
- Địa chỉ: huyện Định Quán - Đồng Nai
- Tel, Fax: 0918763024 ::: FaX
- email: Minhtcdinhquan@yahoo.com
================================

<p>Cần b&aacute;n c&aacute; l&oacute;c b&ocirc;ng nu&ocirc;i ao:</p><p>- Trọng lượng : Từ 1,5k-2kg <br /></p><p>- Số lượng: từ 70-80 tấn</p><p>- Gi&aacute; b&aacute;n: 33.000 đồng/kg</p><p>- h&igrave;nh thức b&aacute;n: theo thoả thuận. </p><p>xin li&ecirc;n hệ : số điện thoại 0918763024 gặp Minh. <br /></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top