Cần bán cá trê vàng rặt giống và thương phẩm

Chúng tôi chuyên cung cấp con giống và thương phẩm cá trê vàng rặt.
Giá cả : thỏa thuận
Số lượng : nhiều
 


Last edited by a moderator:
mập mơ`

Chúng tôi chuyên cung cấp con giống và thương phẩm cá trê vàng rặt.
Giá cả : thỏa thuận
Số lượng : nhiều

buôn bán ko rõ rang` ,ko địa chỉ liên lạc ,ko số điện thoại,ko có hinh` trang trại (nếu có) .....bấy nhiêu đó thôi ,lấy gi` tôi tin tưởng bạn
 


Back
Top