CẦN BÁN CÁ VƯỢC GIÁ RẺ GẤP

  • Thread starter ĐINH NHƯ TUẤN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐINH NHƯ TUẤN
- Địa chỉ: XÃ LẬP LỄ- HUYỆN THỦY NGUYÊN - HẢI PHÒNG
- Tel, Fax: 0936550088
- email: nhụtuankd@gmail.com
================================

<p><font size="2">cần b&aacute;n c&aacute; vược số lượng lớn: 1000kg - 3000kg/ng&agrave;y. </font></p><p><font size="2">gi&aacute; 70.000đ/kg(c&aacute; sống)</font></p><p><font size="2">&nbsp;c&aacute; c&oacute; trọng lượng từ: 1,5kg - 3,5kg</font></p><p><font size="2">địa chỉ li&ecirc;n hệ: như tuấn</font></p><p><font size="2">x&atilde; lập lễ- thủy nguy&ecirc;n - hải ph&ograve;ng</font></p><p><font size="2">tel: 0936.550088</font></p><p><font size="2" /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top