Cần bán cám gạo quê 10 - 13% Đạm

  • Thread starter Cong ty Hong Son
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cong ty Hong Son

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty Hong Son
- Địa chỉ: Hung Yen
- Tel, Fax: ::: FaX 0948997998
- email: anhunghy@gmail.com
================================

<p><strong><font size="4">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n xuất khẩu Gạo đi Trung Quốc, do vậy c&oacute; nguồn c&aacute;m gạo qu&ecirc; số lớn 300 - 400 tấn/th&aacute;ng. Đạm &gt;12%, xin mời qu&iacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: </font></strong></p><p><font size="4"><strong>Mr Kỳ: DD 0948 997 998, email: anhunghy@gmail.com</strong><br /></font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top