Cần bán cặp gà Tây (gà Lôi)

  • Thread starter Gia dinh
  • Ngày gửi
G

Gia dinh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Gia dinh
- Địa chỉ: Bà Nà - Đà nẵng
- Tel, Fax: ::: FaX 0905006579
- email: Lambana07@yahoo.com
================================

<p>Cần b&aacute;n cặp g&agrave; L&ocirc;, 1 trống, 1 m&aacute;i. Đ&atilde; đẻ 1 lứa, nay lại đẻ tiếp. Gia đ&igrave;nh cần b&aacute;n, ai c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0905.006.579</p><p><em>Ảnh minh họa</em></p><p><img id="imgb" height="425" src="http://i271.photobucket.com/albums/jj123/nhukieu_1/GaTay2.jpg" width="351" border="0" /></p>
 
Back
Top