Cần bán cây Bồ Đề cổ thụ

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>Cần b&aacute;n c&acirc;y Bồ đề cổ thụ, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ số điện thoại 0913003398 để trao đổi.</p><p>Xin mời mọi người xem ảnh c&acirc;y<br /></p><p><img border="0" src="http://www.flickr.com/photos/51196449@N03/4705275841/" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top