Cần bán Cây Gống trồng Đô Thị & cây Lâm nghiệp

  • Thread starter cakiem_sevenup@yahoo.com
  • Ngày gửi
C

cakiem_sevenup@yahoo.com

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: A tần
- Địa chỉ: Trung tâm Thí nghiệm lâm sinh cầu hai_Phú thọ
- Tel, Fax: 0986309271 ::: FaX
- email: cakiem_sevenup@ymail.com
================================

<p><strong>CẦN b&aacute;n C&acirc;y trồng Đ&ocirc; thị</strong></p><p><strong>C&Aacute;C Loại như C&acirc;y Sấu, tr&ograve; chỉ, rẻ Xồi.....</strong></p><p><strong>Cau L&ugrave;n, cọ xẻ, c&acirc;y m&oacute;c ( l&aacute; ngụy trang)</strong></p><p><strong>Li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp; A Tần </strong></p><p><strong>SDT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp; 0986 309 271</strong></p>
 
Back
Top