Cần bán cây sanh(Xi,Bồ đề...) Hàng ngàn tuổi

  • Thread starter Nguyá»…n Tuấn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Tuấn

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tuấn
- Địa chỉ: Nhân Nghĩa-Lạc Sơn-Hòa Bình
- Tel, Fax: ::: FaX 0974569121
- email: voitoichamelatatca_7_2005@yahoo.com
================================

<p>Hỡi c&aacute;c nghệ nh&acirc;n, d&acirc;n chơi c&acirc;y cảnh, c&acirc;y d&ugrave;ng b&oacute;ng m&aacute;t ,d&ugrave;ng cho biệt thự ....! T&ocirc;i Ở v&ugrave;ng miền n&uacute;i c&oacute; c&aacute;c loại c&acirc;y : Xi, Sanh, Bồ Đề Xương c&aacute;.... C&acirc;y cổ thụ h&agrave;ng trăm năm đến v&agrave;i trăm năm muốn b&aacute;n gi&aacute; cả hợp l&iacute;.Gốc&nbsp; từ nhỏ đến to đến 300 cm đến 6oo cm,cao c&oacute; thấp c&oacute; ... c&aacute;c loại c&acirc;y ..!</p><p>Xin li&ecirc;n hệ SDT: 0974569121</p><p>mail: <a href="mailto:nguyentuan@.mail.co">nguyentuan@.mail.co</a>m</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top