Cần Bán chó xoáy Phú Quốc

  • Thread starter THUYHN279
  • Ngày gửi
T

THUYHN279

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bui Đức Thủy
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0989116279 ::: FaX ì
- email: thuyhn279@yahoo.com.vn
================================

<p>T&ocirc;i c&oacute; đ&agrave;n ch&oacute; xo&aacute;y Ph&uacute; Quốc đ&atilde; đến thời kỳ b&aacute;n, bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: A Thủy SĐT 0989116279</p><p>&nbsp;</p>
 


- Khi đăng tin cần có địa chỉ cũ thể,đó là yêu cầu chung của diễn đàn
- Với nội dung này, post bài ở box Mua Bán Chim Cảnh-Thú Cưng mới đúng.
 


Back
Top