cần bán cóc cho răn ăn hay làm ruốc với số lượng lớn

  • Thread starter vÅ© thị ngân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vũ thị ngân

Guest
#1
t&ocirc;i ở th&agrave;nh phố ninh b&igrave;nh chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute;c loại c&oacute;c cho rắn ăn hay l&agrave;m ruốc v&agrave; cả lươn trạch ốc ếch đồng b&aacute;n với số lượng lớn ai c&oacute; nhu cầu nhua xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i ĐT: 0982742069<br />
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vũ thị ngân
- Địa chỉ: thành phố ninh bình
- Tel, Fax: ::: FaX 0982742069
- email: nhuenganhsaodemnb@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop