cần bán cút thịt, trứng cút, gà thịt

  • Thread starter Huỳnh Quốc HÆ°ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Huỳnh Quốc Hưng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Quốc Hưng
- Địa chỉ: An Tĩnh, Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi
- Tel, Fax: 0553940552 ::: FaX
- email: baohanthinh@gmail.com
================================

<p>Cơ sở chăn nu&ocirc;i gia cầm HUY HƯNG <br /></p><p>Chuy&ecirc;n cung cấp G&agrave; Thịt, C&uacute;t thịt, trứng c&uacute;t , cho c&aacute;c cơ sở hoặc đ&aacute;m cưới, nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n ăn.... c&aacute;c cửa h&agrave;ng kinh doanh về thịt gia cầm.Theo gi&aacute; thị trường<br /></p><p>Địa chỉ li&ecirc;n lạc: Th&ocirc;n An Tĩnh, X&atilde; Đức Thắng,Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ng&atilde;i,</p><p>Điện thoại: 055.3940 552 . Di động: 0933.881 003 hoặc 0933.881 005.</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể đến trực tiếp để xem h&agrave;ng, hoặc đặt h&agrave;ng trước theo thời gian.</p><p>Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i. <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top