Cần bán dế

  • Thread starter Kiên Dung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
K

Kiên Dung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Kiên Dung
- Địa chỉ: Khối 5- Phủ lỗ -Sóc Sơn- Hà Nội
- Tel, Fax: 043 884 2531
- Email: thuy.maruko@yahoo.com.vn
================================

<p>Trại dế của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n dễ l&agrave;m giống, nếu bạn cần mua th&igrave; h&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i</p><p>Mọi thắc mắc xin li&ecirc;n hệ trực tiếp qua số điện thoại : 043 884 2531 hoặc di động: 0984 107 237</p><p>Hoặc c&oacute; thể li&ecirc;n hệ về địa chỉ: trại dế Ki&ecirc;n Dung- khối 5- Khu Đ&ocirc;ng Đo&agrave;i- Phủ Lỗ- S&oacute;c Sơn- H&agrave; Nội</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top