Cần bán đỉa. Giao tận nơi

  • Thread starter tuan838307
  • Ngày gửi
T

tuan838307

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Anh Tuấn
- Địa chỉ: Mộc Châu - Sơn La
- Tel, Fax: 01643134331
- email: Tuan_anh_van@yahoo.com
================================

C&oacute; ai cần mua đỉa kh&ocirc;ng, nếu c&oacute; h&atilde;y cho t&ocirc;i biết địa chỉ v&agrave; số điện thoại nh&eacute;. Hoặc li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số điện thoại <strong>01643134331 </strong>hoặc địa chỉ email <strong>Tuan_anh_van@yahoo.com</strong><br />
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx