can ban dua hau so luong lon

  • Thread starter vo ba nhuong
  • Ngày gửi
V

vo ba nhuong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vo ba nhuong
- Địa chỉ: quang ngai
- Tel, Fax: 0973891262 ::: FaX
- email: vobanhuong@gmail.com
================================

<p>Hiện tại t&ocirc;i đang sở hữu một diện t&iacute;ch dưa hấu HỒNG LƯƠNG ước khoảng hơn trăm tấn, hiện dưa đang giai đoạn ch&iacute;n v&agrave; c&oacute; thể thu hoạch sau 7-10&nbsp;ng&agrave;y nữa. Ai c&oacute; nhu cầu mua với khối lượng khoảng v&agrave;i tấn trở l&ecirc;n vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo sdt 0973891262. Gi&aacute; mua tại ruộng dưa l&agrave; 3000dd/kg (gi&aacute; d&agrave;nh cho dưa từ 5kg trở l&ecirc;n, đảm bảo&nbsp;chất lượng tốt). c&oacute; thể li&ecirc;n hệ qua email: <a href="mailto:vobanhuong@gmail.com">vobanhuong@gmail.com</a> để biết th&ecirc;m chi tiết.</p>
 


Back
Top