can ban ech thit tai vinh long

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lenguyenmychi
- Địa chỉ: vinh long
- Tel, Fax: 01232401498
- email: lenguyenmychi@gmail.com
================================

<p>hien tai co khoang 1 tan ech thit tai vinh long. cac ban co nhu cau mau lien he l&ecirc; nguyễn mỹ chi sdt 01232401498. loại 4_5 con/kg.<br /></p>
 

Top