Cần bán ếch thịt

  • Thread starter ks.phuanh
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn phú anh
- Địa chỉ: Hòa tiến -hòa vang -thành phố đà nẵng
- Tel, Fax: ::: FaX 0935024737
- Email: axaydung@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;T&ocirc;i : nguyễn Ph&uacute; anh cần b&aacute;n ếch thịt khoảng 0.2-0.25 kg/con tại đ&agrave; nẵng </p><p>t&ocirc;i c&oacute; khoảng 450kg .tại đ&agrave; nẵng c&oacute; thể li&ecirc;n lạc với t&ocirc;i qua số Đt : 0935024737 ;01282583106 giao tận nơi số lượng tr&ecirc;n 5kg /1lần gi&aacute; 40.000đ/ kg </p><p>Cảm ơn !</p>
 


Có giao tại thành phố HCM không bạn? Hằng ngày mình lấy 2-3 tấn. Có thì alo mình
 


Back
Top