cần bán gà ác đủ loại

  • Thread starter trại chăn nuôi phạm văn tài
  • Ngày gửi
T

trại chăn nuôi phạm văn tài

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trại chăn nuôi phạm văn tài
- Địa chỉ: ấp 4 tân long phú giáo bình dương
- Tel, Fax: ::: FaX 01663214511
- email: tai.phamvantai@yahoo.com
================================

<p>ch&agrave;o qu&yacute; b&agrave; con, hiện trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; mặt h&agrave;ng g&agrave; &aacute;c giống, g&agrave; &aacute;c con, g&agrave; vừa để hầm thuốc bắc. vậy ai c&oacute; nhu cầu mua g&agrave; &aacute;c xin li&ecirc;n hệ cho t&ocirc;i. từ 100con trở l&ecirc;n giao h&agrave;ng tận nh&agrave; trong v&ograve;ng c&aacute;c tỉnh như b&igrave;nh dương - b&igrave;nh phước - tphcm - đồng nai số lượng lớn phải đặt h&agrave;ng trước . rất&nbsp;&nbsp;h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp qu&yacute; kh&aacute;ch? <strong>cần hợp t&aacute;c bỏ h&agrave;ng g&agrave;&nbsp;&aacute;c cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng số lượng h&agrave;ng tuần giao h&agrave;ng tận nơi gi&aacute; cả cạnh tranh</strong></p><p>LH: ĐC: ấp 4 t&acirc;n long ph&uacute; gi&aacute;o b&igrave;nh dương</p><p>ĐT: 01663214511</p><p>emall: <a href="mailto:tai.phamvantai@yahoo.com">tai.phamvantai@yahoo.com</a></p><p>trại chăn nu&ocirc;i c&aacute;ch tỉnh b&igrave;nh dương 35km gần tới cầu s&ocirc;ng b&eacute; </p>
 
Back
Top