Cần bán gà các loại : tre , thái ,gà con ...

  • Thread starter anh11
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

anh11

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anh11
- Địa chỉ: 47/7C Hóc Môn
- Tel, Fax: ::: FaX 0918630648
- email: m4ttr0jp3k0n@yahoo.com
================================

B&aacute;n g&agrave;&nbsp;con T&acirc;n ch&acirc;u , g&agrave; con Th&aacute;i , &ocirc; chuối ai cần biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ địa chỉ tr&ecirc;n . <img title="Cool" alt="Cool" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top