cần bán gà H'mông

  • Thread starter Uocmo
  • Ngày gửi
U

Uocmo

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan Thanh Nhân
- Địa chỉ: Lương Hòa - Giồng Trôm- Bến Tre
- Tel, Fax: ::: FaX 0753704252
- email: thanhnhan342@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i ở Lương H&ograve;a - Giồng Tr&ocirc;m - BếN Tre</p><p>Cần b&aacute;n một số g&agrave; H'm&ocirc;ng. Size: 1kg-1,2kg, 500g-800g.</p><p>Anh em n&agrave;o cần mua xin li&ecirc;n hệ:ĐT: 075.3704252</p><p>Email: <a href="mailto:thanhnhan342@gmail.com">thanhnhan342@gmail.com</a></p><p>Xin c&aacute;m ơn !</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top