CAN BAN GA RUNG QUAN 9 Tp HCM

  • Thread starter cao duong
  • Ngày gửi
C

cao duong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cao duong
- Địa chỉ: quan 9 tp HCM
- Tel, Fax: 01689925531
- email: hoangtudaiduong_hht@yahoo.com
================================

<img border="0" src="file:///C:/Users/CAODUO%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" /><img border="0" src="file:///C:/Users/CAODUO%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png" /><img border="0" src="file:///C:/Users/CAODUO%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.png" /><img border="0" src="file:///C:/Users/CAODUO%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.png" /><img border="0" src="file:///C:/Users/CAODUO%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-4.png" /><img border="0" src="file:///C:/Users/CAODUO%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-5.png" />Em l&agrave; sinh vi&ecirc;n ko c&oacute; việc g&igrave; l&agrave;m n&ecirc;n rao b&aacute;n g&agrave; rừng lấy tiền uống c&agrave; f&ecirc; Anh Em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua g&agrave; rừng lai xin li&ecirc;n hệ 01689925531( Dương)<br /> http://www.mediafire.com/?36lfgscbnool113<br /> http://www.mediafire.com/?6vhnaqlb024e4hb<br /> đ&acirc;y chỉ l&agrave; h&igrave;nh ảnh minh họa<br /> anh em n&agrave;o muốn mua l&agrave;m kiểng hay đ&aacute; t&ugrave;y mục đ&iacute;ch m&agrave; chọn g&agrave; đ&aacute; tốt hay đẹp<br /> gi&aacute; t&ugrave;y v&agrave;o y&ecirc;u cầu<br /> tiền n&agrave;o của đ&oacute;, đảm bảo g&agrave; đẹp, coi h&igrave;nh trước khi đi coi g&agrave; (thật 100% khỏi cần đi tới cho mất c&ocirc;ng ưng mới đi coi).EM ờ binh phước gần Campuchia n&ecirc;n g&agrave; rừng lai hơi bị nhiều đẹp cỡ n&agrave;o cũng c&oacute;.thanhks AE đ&atilde; đọc tin. NG&Atilde; TƯ B&Igrave;NH TH&Aacute;I QUẬN 9 TP HCM