cần bán gà sao con giống

  • Thread starter lê văn thảnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

lê văn thảnh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê văn thảnh
- Địa chỉ: tiền giang;gò công tây;xả dồng thạnh.ấp lợi an
- Tel, Fax: 0975313056; 0733996459 ::: FaX
- email: baolee.bao@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="3">toi hiện đang sinh sống tại tiền giang;g&ograve; c&ocirc;ng t&acirc;y;x&atilde; đồng thạnh; ấp lợi an...</font></p><p><font size="3">hiện t&ocirc;i dang nu&ocirc;i g&agrave; sao ,khoảng 200 con, g&agrave; dang đẻ v&agrave; nở th&agrave;nh g&agrave; con với số lượng cũng kha kh&aacute; v&agrave; đang cần b&aacute;n..</font></p><p><font size="3">ai c&oacute; nhu cầu về g&agrave; sao con giống vuilong2 xin li&ecirc;n hệ: đt:0975313056 ;0733996459</font></p><p><font size="3">địa chỉ nh&agrave;: tiền giang;g&ograve; c&ocirc;ng t&acirc;y;x&atilde; đồng thạnh: ấp lợi an;</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top