Cần bán gấp 500 con cá sấu 12-15kg

  • Thread starter mr_trungthanh
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh
- Địa chỉ: Hà Nam
- Tel, Fax:
- email: viptrungthanh@gmail.com
================================

<font size="3">Cần b&aacute;n gấp 500 con c&aacute; sấu 12-15kg. Ai c&oacute; nhu cầu mua xin li&ecirc;n hệ theo&nbsp;địa chỉ email: <a href="mailto:viptrungthanh@gmail.com">viptrungthanh@gmail.com</a></font>
 
Back
Top