Cần bán gấp chó becgie số lượng hơi nhiều

  • Thread starter thanh_quy
  • Ngày gửi
T

thanh_quy

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trung tâm chó Đức, Dế, Giun quế.
- Địa chỉ: khu tập thể Sư Phạm Tài Chính - Kỳ Vỹ - TP Ninh Bình
- Tel, Fax: 0303. 892379
- email: thanhlam_k52mt@yahoo.com
================================

<p>Trung t&acirc;m ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang c&oacute; c&aacute;c mặt h&agrave;ng sau:</p><p>- Ch&oacute; becgiee Đức thuần chủng ở c&aacute;c lứa tuổi. Hiện c&oacute; ch&oacute; bố mẹ được nhập từ trường ch&oacute; Ba V&igrave;, c&oacute; số đăng k&yacute; ở tai</p><p>- Dế giống v&agrave; Dế thương phẩm phục vụ c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn sang trọng</p><p>- Giống Giun Quế: chuy&ecirc;n phục vụ chăn nu&ocirc;i c&aacute;c loại gia s&uacute;c gia cầm...</p>
 


Bác Giao Luôn Giá đi
---------------
Chúc Bạn Bán được Nhiêu Hàng
 
Last edited by a moderator:


Back
Top