cần bán gấp GỖ HƯƠNG

  • Thread starter thanhnd
  • Ngày gửi
T

thanhnd

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen thanh
- Địa chỉ: ha noi
- Tel, Fax: 0984670919
- email: nhavuondainghia@yahoo.com.vn
================================

<p>xin chao đại gia đ&igrave;nh AGRIVIET. lần đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i đến với diễn đ&agrave;n n&ocirc;ng nghiệp c&ograve;n rất nhiều thiếu s&oacute;t mong c&aacute;c bạn gi&uacute;p đỡ.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện nay m&igrave;nh c&oacute; một lượng gố Hương, lim, ch&ograve;.........&nbsp;CH&Acirc;U PHI cần bấn gấp, c&oacute; đầy đủ giấy tờ v&agrave; đảm bảo đưa đến tận nơi. bạn b&egrave; gần xa ai c&oacute; nhu cầu sử dụng hoặc THƯƠNG MẠI xin li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh theo số điện thoại: 0984. 670.919. mong được hợp t&aacute;c.</p>
 
Back
Top