cần bán gấp một con ga tre cọp

  • Thread starter numromdidong
  • Ngày gửi
N

numromdidong

Guest
#1
m&igrave;nh cần b&aacute;n một con g&agrave; cọp. g&agrave; đ&aacute; ăn 12 c&aacute;i rồi, c&aacute;i 13 thua xĩu. a/e n&agrave;o mua th&igrave; li&ecirc;n lạc qua sdt 0923888890. cong 22t. h&igrave;nh em n&oacute; n&egrave;.<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vo thanh cong
- Địa chỉ: cao lanh dong thap
- Điện thoại: 0923888890 - Fax:
- email: nhonguoi_yeu25@yahoo.com
 

HackerPro

HackerPro

Nhanong.Com
#2
mình cần bán một con gà cọp. gà đá ăn 12 cái rồi, cái 13 thua xĩu. a/e nào mua thì liên lạc qua sdt 0923888890. cong 22t. hình em nó nè.


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vo thanh cong
- Địa chỉ: cao lanh dong thap
- Điện thoại: 0923888890 - Fax:
- email: nhonguoi_yeu25@yahoo.com
Hình em nó nằm ở đâu vậy ???
 

Đối tácTop