Cần bán gỗ loại I, gỗ tràm bông vàng.

  • Thread starter agriviet1606
  • Ngày gửi
A

agriviet1606

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn quốc việt
- Địa chỉ: 12c1 nguyễn thị minh khai, p.đa kao, quận 1, tp.hcm
- Tel, Fax: 0984945699
- email: nguyen.quocviet166@gmail.com
================================

<p><strong>&nbsp;<font size="2">&nbsp; </font></strong></p><p><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; nguồn gỗ căm xe, gỗ trắc với khối lượng lớn cần t&igrave;m đối t&aacute;c ti&ecirc;u thụ. gỗ đẹp. v&agrave; c&oacute; 16 ng&agrave;n hecta ch&agrave;m b&ocirc;ng v&agrave;ng 5 năm tuổi cần t&igrave;m chỗ b&aacute;n. C&ocirc;ng ty n&agrave;o co nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số điện thoại sau: 0984945699 anh Việt.</font></strong></p>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn quốc việt
- Địa chỉ: 12c1 nguyễn thị minh khai, p.đa kao, quận 1, tp.hcm
- Tel, Fax: 0984945699
- email: nguyen.quocviet166@gmail.com
================================


Hiện nay tôi đang có nguồn gỗ căm xe, gỗ trắc với khối lượng lớn cần tìm đối tác tiêu thụ. gỗ đẹp. và có 16 ngàn hecta chàm bông vàng 5 năm tuổi cần tìm chỗ bán. Công ty nào co nhu cầu xin liên hệ với tôi theo số điện thoại sau: 0984945699 anh Việt.

Chàm bông vàng a cho giá cụ thể nha! (kiaco168@gmail.com)
 


Back
Top