Cần bán hạt giống cây kè bạc-hạt to, chất lượng cao,giá chỉ 3000đ/hạt!

#1
<h2><span style="font-weight: bold">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n phấn phối hạt giống v&agrave; c&acirc;y con C&acirc;y K&egrave; bạc chất lượng cao, gi&aacute; cả cạnh tranh.</span></h2><h2><span style="font-weight: bold" /></h2><h2><span style="font-weight: bold">Hiện tại , vườn nh&agrave; c&oacute; 8 c&acirc;y K&egrave; Bạc được 10 năm tuổi, chất lượng tr&aacute;i rất tốt, k&iacute;ch thước 4-6 cm đều nhau, v&ograve;ng bụng khoảng 10-12cm, tr&aacute;i ch&iacute;n tự nhi&ecirc;n, gi&agrave; rụng mới nhặt v&agrave;o nh&agrave; n&ecirc;n tỷ lệ nảy mầm &gt;90%( ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn c&aacute;ch ươm c&acirc;y v&agrave; tặng k&egrave;m thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch ươm mầm khi mua)</span></h2><h2><span style="font-weight: bold" /></h2><h2><span style="font-weight: bold" /><span style="font-weight: bold">Ngo&agrave;i khả năng trồng l&agrave;m c&acirc;y cảnh c&ocirc;ng tr&igrave;nh khu Thương mại, Biệt thự, Nh&agrave; ở, c&acirc;y&nbsp; K&egrave; Bạc c&oacute; thể trồng chậu l&agrave;m </span></h2><h2><span style="font-weight: bold">c&acirc;y cảnh trong nh&agrave; rất đẹp lại tốt cho Phong thuỷ nh&agrave; ở</span>, <span style="font-weight: bold">mang nhiều may mắn đến cho gia chủ.</span></h2><h2><span style="font-weight: bold" /></h2><h2><span style="font-weight: bold">Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận ph&acirc;n phối ở nhiều tỉnh l&acirc;n cận : Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Tr&agrave; Vinh, Đồng Th&aacute;p, Đồng Nai, B&igrave;nh Dương, Vũng T&agrave;u.... v&agrave; đ&oacute;ng h&agrave;ng gửi c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc.</span></h2><h2><span style="font-weight: bold" /></h2><h2><span style="font-weight: bold" /><span style="font-weight: bold">Xin li&ecirc;n hệ anh An ĐT : 0932.88.29.38</span></h2>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Thành Ân
- Địa chỉ: 157/38 Mai Xuân Thưởng, Q6, HCM
- Điện thoại: 0932.88.29.38 - Fax:
- email: lethanhan118@gmail.com
 

Last edited:
#5
chúng tôi có nhu cầu mua khoảng 50.000 hạt
chúng tôi vẫn nhập hạt tại miền nam
nếu anh có thể cung cấp số lượng lớn xin hãy liên hệ với chúng tôi
theo địa chỉ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
rất mong được hợp tác
 

lethanhan

Thành viên gắn bó
#7
Xin liên hệ anh An ĐT : 0932.88.29.38
 

Top