Cần bán heo mọi (Heo tộc)

  • Thread starter Anh Thịnh - Biên Hòa
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

Anh Thịnh - Biên Hòa

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Thịnh - Biên Hòa
- Địa chỉ: 19/32 Khu Phố 5, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
- Tel, Fax: 0906 300066
- email:
================================

<p>Xin ch&agrave;o mọi người, hiện t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu b&aacute;n một số heo mọi (Heo tộc), trọng lượng từ 4kg ~&nbsp;30kg/con. Gi&aacute; b&aacute;n l&agrave;:</p><p>1) Loại nhỏ: (Từ 3kg ~ 4kg/con): 80,000 đồng/kg.</p><p>2) loại lớn: (Từ 10kg ~ 30kg/con): 70,000 đồng/kg.</p><p>Qu&iacute;&nbsp;kh&aacute;ch l&agrave; nh&agrave;&nbsp;h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu mua loại heo n&agrave;y. Xin li&ecirc;n hệ theo&nbsp;địa chỉ sau:</p><p>Anh Thịnh - Hố Nai, Bi&ecirc;n H&ograve;a</p><p>19/32 khu phố 5, hố nai, Bi&ecirc;n H&ograve;a,&nbsp;Đồng Nai.</p><p>Di&nbsp;động: 0906 300066</p><p>Rất vui&nbsp;được phục vụ qu&iacute; kh&aacute;ch.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top