CẦN BÁN HEO RỪNG GIỐNG ,THỊT

  • Thread starter huyq7
  • Ngày gửi
H

huyq7

Guest
#1
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH KH&Aacute;NH I THỊT HEO SẠCH 2012<br /></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRẠI HEO RỪNG B&Igrave;NH KH&Aacute;NH I B&Aacute;N HEO RỪNG THỊT GI&Aacute; 95000Đ/KG(hơi)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HEO RỪNG GIỐNG 1500000Đ/CẶP </p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; HEO RỪNG LAI HEO B&Ograve; 2000000Đ/CẶP </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HEO RỪNG LAI HEO SI&Ecirc;U NẠT 2000000Đ/CẶP </p><p>LOẠI HEO RỪNG LAI N&Agrave;Y CHO TỶ LỆ THỊT 06--&gt;07 TH&Aacute;NG L&Agrave; 80--&gt;90KG HEO KHỎE THỨC ĂN RAU XANH CHUỐI C&Acirc;Y SỨC ĐỀ KH&Aacute;NG TỐT PH&Ugrave; HỢP THỜI TIẾT (V&Igrave; GIỐNG HEO LAI N&Agrave;Y RẤT KHỎE)</p><p>HEO RỪNG CHO TỶ THỊT 07--&gt;09 TH&Aacute;NG L&Agrave; 20--&gt;25KG V&Igrave; HEO RỪNG ĂN &Iacute;T SỐNG TRONG HOANG G&Atilde; N&Ecirc;N TĂNG TRỌNG RẤT CHẬM.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; MỌI TH&Ocirc;NG TIN MUA XIN LI&Ecirc;N HỆ :ĐT :01632514765, 01662254148 <br /></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; THẦY HO&Agrave;NG<br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VAN HOÀNG
- Địa chỉ: 225ngô tất tố p22 q bình thạnh
- Điện thoại: 01632514765 - Fax: 01662254148
- email: email@catluongq7.com
 

Top