CẦN BÁN HEO RỪNG RẶC

  • Thread starter Nam
  • Ngày gửi
N

Nam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nam
- Địa chỉ: Cẩm Mỹ, Đồng Nai
- Tel, Fax: 0909488343
- email: tangsuitac@yahoo.com
================================

<font size="5">T&ocirc;i c&oacute; 1 con heo rừng đực rặc cần b&aacute;n,con heo n&agrave;y t&ocirc;i&nbsp; bắt từ rừng về nu&ocirc;i hồi n&oacute; c&ograve;n nhỏ nay đ&atilde; được thuần ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave; đ&atilde; được hơn 30 k&yacute; rồi, n&oacute; rất hiền c&oacute; thể vuốt ve, bấm tay&nbsp; l&agrave; n&oacute; nằm xuống.rất th&iacute;ch hợp cho việc phối giống, h&igrave;nh h&agrave;i rất đẹp l&ocirc;ng d&agrave;i, mỏ đen rất d&agrave;i v&agrave; nhọn. nay t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian để chăm s&oacute;c n&ecirc;n cần b&aacute;n gấp. nếu ai quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ĐT:0909488343 gặp A.Nam. <strong><u>gi&aacute; ưu đ&atilde;i nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng mua trước tết</u></strong>.xin c&aacute;m ơn<br /></font>
 


Heo của bạn bán chưa? Gởi hình cho mình và cho biết giá luôn nha!
---------------
Sorry! mail của mình : pqtpham@gmail.com
 
Last edited by a moderator:


Back
Top