CẦN BÁN: HEO RỪNG

  • Thread starter huechi2011
  • Ngày gửi
H

huechi2011

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Verdana; color: #ff6600">TRANG TRẠI HEO RỪNG;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Verdana; color: #ff6600">Th&ocirc;n 6 - X&atilde; Quế Thuận;</span></strong></p> <div><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Verdana; color: #ff6600">Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam.</span></strong>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>
</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;<strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: blue">Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giống heo rừng đủ ti&ecirc;u chuẩn, c&oacute; đầy đủ giấy ph&eacute;p của cơ quan Kiểm l&acirc;m v&agrave; Kiểm dịch của cơ quan Th&uacute; y. C&oacute; giống heo mọi địa phương.</span></em></strong></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: blue"></span></em></strong></p><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>
</div><div>&nbsp;</div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: blue">Heo được nu&ocirc;i trong điều kiện, m&ocirc;i trường ho&agrave;n to&agrave;n tự nhi&ecirc;n, đất đồi, n&uacute;i đ&aacute;, suối nước chảy tự nhi&ecirc;n.</span></em></strong></p> <div><strong><em><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: blue">Trang trại c&aacute;ch Quốc lộ 1A khoảng 13 km, đường đi lại dễ d&agrave;ng.</span></em></strong>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>
</div><div>&nbsp;</div><div><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma">Điện thoại li&ecirc;n hệ: anh Huệ: 0977 927 583.</span></strong></div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma">Email: <a href="mailto:huechi96@yahoo.com">huechi96@yahoo.com</a></span></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Huệ
- Địa chỉ: TRANG TRẠI HEO RỪNG, thôn 6, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
- Tel, Fax: ::: 0977927583 ::: FaX
- email: huechi96@yahoo.com