Cần bán khoản 200 cây lười ươi được 8 năm tuổi

  • Thread starter DÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

DÆ°Æ¡ng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương
- Địa chỉ: Điện Biên Phủ
- Tel, Fax: 0945213824
- email: nhongoc_siusock
================================

<p>Hiện nay ba t&ocirc;i cần b&aacute;n gấp khoảng 200 -300 c&acirc;y lười ươi được 8 năm tuổi .Nếu ai c&oacute; nhu cầu mua d&ugrave;ng l&agrave;m c&acirc;y kiềng th&igrave; li&ecirc;n hệ cho t&ocirc;i để n&oacute;i chuyện trực tiếp.</p><p>Nếu thấy ai c&oacute; nhu cầu th&igrave; nhắn gi&uacute;p với .</p><p>Ghi ch&uacute; : c&oacute; thể mua ở số lượng &iacute;t cũng được</p><p>Địa chỉ li&ecirc;n hệ :</p><p>ĐT :0945 213 824</p><p>EMAIL&nbsp; : nhongoc_siusock</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top