Cần bán lợi rừng bố mẹ thuần chủng

  • Thread starter Nguyá»…n Duy Hào
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Duy Hào

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Duy Hào
- Địa chỉ: Cộng Hòa-Chí Linh-Hải Dương
- Tel, Fax: 0986247888 ::: FaX
- email: ngduyhao@gmail.com
================================

<font size="4">Do điều kiện về diện t&iacute;ch chuồng nu&ocirc;i, t&ocirc;i cần b&aacute;n 1 đ&ocirc;i lợn rừng bố mẹ thuần chủng (70kg/con). Lợn mẹ đ&atilde; đẻ được 1 lứa (5 con). <br /></font><font size="4">Lợn giống mua tại H&ograve;a B&igrave;nh, th&iacute;ch nghi được với kh&iacute; hậu khắc nghiệt miềm Bắc, &iacute;t bệnh tật. <br /></font><font size="4">Gi&aacute; cả hợp l&yacute;.<br /></font><font size="4">Li&ecirc;n hệ Anh H&agrave;o th&ocirc;n B&iacute;ch Động-Cộng H&ograve;a-Ch&iacute; Linh-Hải Dương<br /></font><font size="4">Điện thoại: 03203.885.124&nbsp;&nbsp;&nbsp; Số di động: 0986.247.888<br /></font><font size="4">Email: ngduyhaocl@gmail.com<br /></font>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top