cần bán một số em gà tre giá rẽ!

  • Thread starter talent
  • Ngày gửi
T

talent

Guest
#1
<p>đầu ti&ecirc;n l&agrave; em g&agrave; trống chuối, gi&aacute;: 500k</p><p>
</p><p>em g&agrave; m&aacute;i điều, mặt r&acirc;u, chuẩn bị đẻ lại, gi&aacute;: 250k</p><p>
</p><p>em m&aacute;i điều, chuẩn bị đẻ lại, gi&aacute;: 200k</p><p>
</p><p>em chuối b&ocirc;ng, c&ograve;n tơ, g&aacute;y v&agrave; đạp m&aacute;i được rồi, gi&aacute; 150k</p><p>
</p><p>anh em n&agrave;o c&oacute; nhu cầu, call: 0982 874 680 <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tài
- Địa chỉ: long hồ - vĩnh long
- Điện thoại: 0982 874 680 - Fax:
- email: tai.bentom@gmail.com
 

Top