Cần bán mùn cưa, dăm bào,bột gỗ, củi vụn, bột làm nhang...

  • Thread starter tungooo
  • Ngày gửi
T

tungooo

Guest
#1
Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất bột gỗ , dăm b&agrave;o với độ ẩm thấp nhất, kh&ocirc;ng c&oacute; tạp chất chuy&ecirc;n d&ugrave;ng l&agrave;m chất đốt l&ograve; hơi CN. Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c sp kh&aacute;c như: M&ugrave;n cưa CD ,Bột l&agrave;m nhang, dăm b&agrave;o Th&ocirc;ng l&oacute;t chuồng cho vật nu&ocirc;i....... Với sản lượng cung cấp ổn định . Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần hợp t&aacute;c với c&aacute;c đơn vị c&oacute; năng lực để ti&ecirc;u thụ trong nước hoặc xuất khẩu mặt h&agrave;ng n&agrave;y.<br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />ACE quan t&acirc;m xin LH: Ho&agrave;ng T&ugrave;ng (0913009940). Cty CPHH Quốc Tế Xanh.P Phước LongB,Q9,HCM.<br />C&aacute;m ơn c&aacute;c ACE đ&atilde; quan t&acirc;m đọc tin.LH: Ho&agrave;ng T&ugrave;ng, HCM, Tel. 0913009940

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Tùng
- Địa chỉ: hcm
- Điện thoại: 0913009940 - Fax:
- email: hoangtung_ktcc@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop