Cần bán nấm sò, nấm rơm tươi, mộc nhĩ khô

  • Thread starter Haingocbg
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Haingocbg

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Haingocbg
- Địa chỉ: Bắc Giang
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: haingocbg2008@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><font size="4"><strong><em>Cần b&aacute;n: Nấm s&ograve; (Nấm b&agrave;o ngư) tươi, Nấm rơm tươi, mộc nhĩ kh&ocirc;, nấm s&ograve; kh&ocirc;</em></strong></font></span></span></p><p><span style="font-size: small; color: #000000; font-family: arial"><font size="2">Trang trại của t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; nu&ocirc;i trồng c&aacute;c loại: Nấm s&ograve; (nấm b&agrave;o ngư), Nấm rơm, Nấm mỡ (theo m&ugrave;a), Mộc nhĩ...</font></span></p><p><span style="font-size: small; color: #000000; font-family: arial"><font size="2">Ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ: Anh Hu&acirc;n - Điện thoại: 0982.132.266</font></span></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top