Cần bán nanh heo rung già, sống trong rưng lâu năm chết rũ!

  • Thread starter muaban11
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

muaban11

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: muaban11
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: ::: FaX 01692205441
- email: muabanv@gmail.com
================================

, c&oacute; thể l&agrave;m đồ trang sức qu&yacute; gi&aacute; c&oacute; thể trưng b&agrave;y<br />Lửa đốt ko ch&aacute;y <br />Tr&aacute;nh t&agrave; ma, mang lại sư may mắn !<br />Th&iacute;ch hợp cho nhưng ai l&agrave;m ăn.<br />* Nanh heo rừng <br /><br />+ Thời chiến tranh, nanh heo rừng được xem như l&agrave; vật c&oacute; thể gi&uacute;p c&aacute;c chiến binh tr&aacute;nh được &ldquo;t&ecirc;n bay đạn lạc&rdquo;. <br /><br />Chiếc nanh heo t&ocirc;i đang c&oacute; l&agrave; loại nanh lớn, nhiều ngấn, nanh d&agrave;y rất cứng v&agrave; đặc ruột 90% (heo sống l&acirc;u năm), heo rừng tự nhi&ecirc;n 100% (c&aacute;i n&agrave;y tui đảm bảo.Nanh đ&atilde; l&ecirc;n nước b&oacute;ng, nh&igrave;n rất đẹp!)<br />SDT :0169.2205.441 !GIa: (tu 5tr =&gt;15tr mot cai ) toan nanh vip*
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top